PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Promocja Postaw Proinnowacyjnych | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
Polski Most Krzemowy
Technologie Kosmiczne
CIP
Firmy rodzinne
Telepraca
BKL
Zarzadzanie kompetencjami w MSP
E-punkt
Instrument Szybkiego Reagowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Biznes dla Edukacji
Kapital Ludzki jako element wartosci przedsiebiorstwa
RSS | Newsletter | Kontakt | Linki   YouTube   BIP   En
 
Instrument Szybkiego Reagowania

Lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o akceptacji listy rankingowej przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do ISR w zmienionym kształcie.

PARP podejmując decyzję o dokonaniu zmian na liście rankingowej oraz stworzeniu listy rezerwowej kierowała się, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu naboru nr 4 do usługi ISR następującymi przesłankami:

  • celowości i charakteru pomocy udzielanej w ramach Usługi ISR,
  • analizy zagęszczenia wyników rankingu dla zbioru przedsiębiorców, ich przynależności branżowej (handel/produkcja/usługi), klasy przedsiębiorstw (małe/średnie/duże) – na podstawie wstępnej, nie zatwierdzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości listy rankingowej,
  • wynikami badania wskazanymi w Raporcie z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny – Raport nr 8).

Analiza zmian stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością (SZU) dla podmiotów ogółem oraz według klas ich wielkości w podziale na: produkcja/handel/usługi wykazała, iż:

  • w małych przedsiębiorstwach najwyższa średnia wartość SZU wystąpiła w produkcji, następnie w usługach i handlu,
  • w średnich podmiotach najwyższa średnia wartość SZU wystąpiła w handlu, następnie w produkcji i usługach,
  • w dużych podmiotach najwyższa średnia wartość SZU wystąpiła w handlu, następnie w usługach i w produkcji,
  • w produkcji najwyższą średnią wartość odnotowano w małych przedsiębiorstwach, następnie średnich i dużych,
  • w handlu najwyższą średnią wartość SZU odnotowano w podmiotach średnich, następnie dużych i małych,
  • w usługach najwyższą średnią wartość SZU odnotowano w podmiotach średnich, następnie w dużych i małych.

Zaobserwowano również, iż najgorsze wyniki charakteryzują działalność usługową, a prognozowany znaczący wzrost stopnia zagrożenia upadłością, przy wysokim udziale w liczbie pracujących – 29,63% (tj. 1.452.390), daje mocną przesłankę do prowadzenia działań prewencyjnych dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze.
Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwa produkcyjne posiadają największy udział w liczbie pracujących (44,58%, tj. 2.185.418), a stopień zagrożenia upadłością również osiągnął wysoką wartość, w ramach usługi ISR sektor ten również powinien w szerszym stopniu zostać objęty działaniami prewencyjnymi.

Bazując na powyższych przesłankach PARP zmieniła Wstępną listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA (w poszczególnych klasach wielkości oraz w podziale na branże) w ramach czwartego naboru do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”.

Dodatkowo, prezentujemy LISTĘ REZERWOWĄ przedsiębiorstw w ramach czwartego naboru, która stworzona została na podstawie założeń przedmiotowego rankingu i poza kategorią wielkości podmiotów uwzględnia również rodzaj prowadzonej działalności.

Informujemy, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu naboru (tj. wykluczenie przedsiębiorstwa z Listy rankingowej), do udzielenia wsparcia rekomendowane zostanie przedsiębiorstwo z listy rezerwowej, które reprezentuje tą samą klasę wielkości oraz rodzaj działalności co podmiot, który zostanie wykluczony.

Zgodnie z Regulaminem naboru, prezentujemy Państwu również pełną listę rankingową przedsiębiorstw (z uwzględnieniem poszczególnych klas wielkości oraz branż), które aplikowały do czwartego naboru do ISR.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do usługi z przedsiębiorstwami zakwalifikowanymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego naboru zostaną zawarte umowy na opracowanie Planu Rozwoju. Przedsiębiorca, który będzie uchylał się od zawarcia umowy zostanie wykluczony z udziału w Usłudze, a na jego miejsce dopuszczony zostanie kolejny przedsiębiorca z listy rankingowej, który spełnia warunki przyznania wsparcia.

Wszystkim firmom aplikującym do projektu, bardzo dziękujemy za wykazane zaangażowanie i wytrwałość podczas procesu aplikacji.


Zespół Projektu
Instrument Szybkiego Reagowania

pokl

Serwis isr.parp.gov.pl używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony.