PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Promocja Postaw Proinnowacyjnych | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
Polski Most Krzemowy
Technologie Kosmiczne
CIP
Firmy rodzinne
Telepraca
BKL
Zarzadzanie kompetencjami w MSP
E-punkt
Instrument Szybkiego Reagowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Biznes dla Edukacji
Kapital Ludzki jako element wartosci przedsiebiorstwa
RSS | Newsletter | Kontakt | Linki   YouTube   BIP   En
 
Instrument Szybkiego Reagowania

Prognozowany spadek produkcji przemysłowej w 2015

Dane GUS o produkcji przemysłowej pokazują jej stały wzrost. Jednak najnowsze prognozy autorów Raportu Instrument Szybkiego Reagowania przewidują, że wzrost dynamiki produkcji przemysłowej już wkrótce osiągnie swój szczyt, a w II kwartale 2015 roku może nawet wystąpić recesja w przemyśle.

Produkcja sprzedana przemysłu [%] r/r, dane miesięczne: prognoza i analiza cykliczności
Źródło: Raport ISR, PARP

spadek produkcji

 

Prognoza przygotowana na podstawie danych miesięcznych przez zespół ISR, kierowany przez prof. Jerzego Hausnera pokazuje  wzrost produkcji przemysłowej do końca II kwartału br. Potem dynamika produkcji sprzedanej nadal jest dodatnia, ale zaczyna słabnąć. Natomiast rosnąć zaczyna prawdopodobieństwo recesji w II połowie 2014 roku, choć nie przekracza jeszcze wówczas 15 procent. W II kwartale 2015 roku prognoza centralna dla  produkcji przemysłowej pokazuje, że dynamika produkcji sprzedanej będzie już ujemna, a to oznacza, że produkcja będzie niższa niż w II kwartale 2014 roku.

Zespół ISR prognozuje również wartość dodaną wytworzoną w przemyśle. Jej dynamika w całym okresie prognozy jest dodatnia, ale w II połowie br. zaczyna stopniowo słabnąć. Jednocześnie autorzy zastrzegają, że prognoza jest obarczona szczególnym ryzykiem.

W najnowszym Raporcie ISR autorzy porównują również wcześniejszą prognozę, z przełomu 2013 i 2014 roku  z wynikami podanymi przez GUS. Zespół badawczy zaznacza, że  poprzedni Raport trafnie przewidywał odwrócenie tendencji spadkowej w dynamice sfery produkcji w ciągu 2013 roku, jednak z drugiej strony wskazywał na wystąpienie bardzo dynamicznego wzrostu pod koniec 2013 roku i na początku br. Aż tak znaczne ożywienie nie jest jednak jak dotąd widoczne w publikowanych danych. - Być może wzorzec cykliczności koniunkturalnej dla Polski uległ ostatnio zmianie, która jednak nie znalazła odzwierciedlenia w stosowanym modelu - tłumaczy Michał Bonin z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator projektu ISR.

Profesor Mateusz Pipień, odpowiadający za prognozy makroekonomiczne Raportu ISR dodaje: - Mówimy raczej o spowolnieniu, które wynika z czasu trwania cyklu. Jeśli przyjąć, że cechy cyklu dominują wśród cech obserwowanych szeregów czasowych, to istotnie, dynamika będzie ujemna w najniższym odczycie, jednak spadek produkcji będzie dotyczyć dwóch, maksymalnie trzech miesięcy.

Korekta prognoz branżowych
W kilku działach produkcji przemysłowej wyniki produkcji sprzedanej w ostatnich miesiącach 2013 roku były znacznie słabsze od prognozowanych i spowodowały wyraźną korektę prognoz branżowych. Dotyczy to m.in. produkcji metali, komputerów, chemikaliów, przerobu ropy i koksu, zaopatrzenia w wodę energię i gaz, produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. W tej grupie znajduje się też produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych, w przypadku której dynamika prognozowana była na 10-15 proc., a wyniosła ok. 5 proc., co skutkuje – według prognozy centralnej Raportu ISR – ujemną dynamiką produkcji w tej kategorii już w II połowie 2014 roku

Z kolei produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych miała rosnąć w tempie kilku – kilkunastu procent, natomiast dane pokazały stagnację w porównaniu z ubiegłym rokiem. W efekcie, w nowej prognozie nadal przewidywane jest ożywienie – dynamika w II półroczu 2014 roku wciąż sięga 15-20 proc., ale jest ono, według aktualnych prognoz ISR, nieco odsunięte w czasie i będzie słabsze niż sądzono przed kwartałem.

Prognozy branżowe na bieżący rok
W 2014 roku stosunkowo dobra sytuacja powinna dotyczyć produkcji dóbr inwestycyjnych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, przetwórstwa przemysłowego, materiałów budowlanych (po bardzo głębokiej recesji od początku 2012 do połowy 2013 roku), metali i chemikaliów (choć w obu działach wzrosty będą słabsze, niż przewidywane jeszcze kilka miesięcy temu), a nawet produkcji pojazdów samochodowych – również po głębokiej recesji 2012 i dość słabym 2013 roku. Korzystnie kształtują się prognozy dla produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, komputerów, wyrobów elektrycznych, mebli, sprzętu transportowego.

Gorsze wyniki mogą natomiast odnotować m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem węgla (w tym dziale utrzymuje się ponadto wysoki stopień zagrożenia upadłością)  oraz produkcją koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę, produkcją napojów. Pod koniec 2014 roku słabnąć będzie dynamika produkcji przemysłu poligraficznego, produkcji wyrobów z drewna i wyrobów tekstylnych, farmacji (ale do końca roku będzie ona dodatnia). Do zera niemal spadnie dynamika w przemyśle produkcji maszyn.

Dynamika liczby upadłości będzie hamować
Prognozy mikroekonomiczne Raportu ISR, dotyczące stopnia zagrożenia upadłością, wskazują na relatywnie dobrą sytuację sektora przemysłowego. - Prognozowany stopień zagrożenia upadłością w I połowie 2014 roku w produkcji i przemyśle jest niższy niż rok wcześniej, co oznacza zmniejszającą się liczbę wszczętych postępowań upadłościowych co najmniej do końca I półrocza 2015 roku - ocenia Michał Bonin. - Podkreślamy jednak, że choć poziom zagrożenia upadłością jest wciąż relatywnie wysoki (na tle sytuacji sprzed wybuchu globalnego kryzysu finansowego), to jednak już nie rośnie. Bardziej widoczny jego spadek jest oczekiwany w II połowie 2014 r., kiedy tempo wzrostu PKB wyraźnie przekroczy 3 proc. r/r - ocenia prof. Jerzy Hausner.


 


pokl

Serwis isr.parp.gov.pl używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony.