PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Promocja Postaw Proinnowacyjnych | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
Polski Most Krzemowy
Technologie Kosmiczne
CIP
Firmy rodzinne
Telepraca
BKL
Zarzadzanie kompetencjami w MSP
E-punkt
Instrument Szybkiego Reagowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Biznes dla Edukacji
Kapital Ludzki jako element wartosci przedsiebiorstwa
RSS | Newsletter | Kontakt | Linki   YouTube   BIP   En
 
Instrument Szybkiego Reagowania

O Projekcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt, którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, zmiany gospodarczej lub restrukturyzacji (w tym rozwojowej). „Instrument Szybkiego Reagowania” jest projektem partnerskim realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej). W jego ramach PARP planuje udzielić kompleksowego, długoterminowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, w wyniku którego 260 przedsiębiorstw otrzyma kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Rozwoju.

W projekcie można wyróżnić 3 komponenty:

 • Badawczy,
 • Szkoleniowo-doradczy,
 • Promocyjny.

Komponent badawczy:

Za realizację komponentu badawczego projektu ISR odpowiada Partner projektu, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

Komponent badawczy ISR służy wypracowaniu antycypacyjnej, kompleksowej metody badania gospodarki – system wczesnego ostrzegania. Celem tego badania jest opracowanie metody pozwalającej na:

 • dostarczanie decydentom informacji pozwalających na podejmowanie działań wyprzedzających i korygujących, obniżających koszty ekonomiczne i społeczne okresowych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki (zmiana, restrukturyzacje, spowolnienie);
 • prowadzeniu badań antycypacyjnych rekomendowanych przez Komisję Europejską (Polska jako jedno z nielicznych państw Wspólnoty rozwiązań o tym charakterze nie wypracowała);
 • skuteczne wykorzystanie systemu  instrumentów szybkiego reagowania co jest przewidziane w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Jednym z ważnych obszarów zdefiniowanych w tych dokumentach – postrzeganym jako zadanie strategiczne państwa - jest zbudowanie zdolności państwa do antycypacyjnego reagowania na zjawiska i procesy zachodzące w systemie społeczno-ekonomicznym.

Dane do badania będą pochodziły z GUS oraz z dostępnych raportów opracowywanych przez NBP. Po uruchomieniu usługi szkoleniowo-doradczej, każde z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie będzie miało obowiązek zasilania systemu badawczego swoimi danymi finansowymi (w ramach komponentu mikroekonomicznego).


Główni członkowie zespołu badawczego:

 • prof. dr hab. J. Hausner (UEK),
 • prof. dr hab. J. Osiewalski (UEK), prof. UEK dr hab. M. Pipień (UEK), prof. dr hab.
  A. Sokołowski (UEK), prof. UEK dr hab. J. Marzec (UEK),
 • dr J. Kaczmarek (UEK), dr P. Krzemiński (UEK), dr S. Mazur (UEK), dr M. Zawicki (UEK),
 • dr P. Boguszewski (NBP).

Wyniki badania w formie kwartalnych raportów będą zarówno definiowały sytuację w gospodarce w skali mikro i makro.

Komponent szkoleniowo-doradczy:

PARP zleciła realizację komponentu szkoleniowo-doradczego podmiotowi wybranemu zgodnie z ustawą PZP – WYG International Sp. z o.o. Umowa na realizację usługi została podpisana 5 września 2011 r.

Celem usługi jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej, w wyniku której 260 przedsiębiorstw otrzyma kompleksową pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu Planu Rozwoju.

W działaniach wspierających przedsiębiorstwa i pracowników można wyróżnić 4 etapy

 1. Identyfikacja zagrożenia w oparciu o analizę oznak wskazujących, że w najbliższej przyszłości firma może mieć kłopoty na rynku, do których należą:
 • odpływ stałych klientów,
 • straty z powodu długów,
 • spadające udziały w rynku,
 • spadająca sprzedaż,
 • złe warunki ofert dostawców,
 • pogorszenie oferowanych warunków kredytowych i dostępu do nich,
 • malejące rezerwy płynności,
 • częstsze korzystanie z maksymalnej dostępnej kwoty kredytu,
 • brak zdolności korzystania z rabatów za wcześniejszy termin płatności.

                                                                                                 

 1. Opracowanie diagnozy stanu rzeczy, np. przyczyn występujących problemów
  w firmie, przewidywane skutki braku reakcji na pojawiające się problemy;
 1. Kompleksowa analiza prowadząca do stworzenia Planu Rozwoju w przedsiębiorstwie. 

  Opracowany Plan Rozwoju pozwoli na wyznaczenie kierunku działań naprawczych lub rozwojowych i obejmie m.in. obszary takie jak:

   • marketing i sprzedaż,
   • produkcja, technika i technologia,
   • zasoby rzeczowe,
   • zasoby finansowe,
   • zasoby organizacyjne,
   • zasoby informacyjne.

 Wsparcie, jakie firmy otrzymają na pierwszych trzech etapach będzie formą indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorcy.

 1. Wdrożenie i realizacja Planu Rozwoju.

Realizowane działania mogą przybrać dwojaki charakter:

 • prewencyjny (zapobiegający negatywnym sytuacjom w firmie)

Przedsiębiorca otrzyma wsparcie obejmujące:

  • kompleksowe doradztwo stymulujące rozwój firmy i jej pracowników, w tym coaching, mentoring;
  • szkolenia odpowiadające potrzebom firmy i jej pracowników;

 

 • interwencyjny – łagodzący negatywne skutki spowolnienia gospodarczego

Przedsiębiorca otrzyma wsparcie obejmujące:

  • kompleksowe doradztwo wspierające firmę w obszarach mogących złagodzić negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, w tym coaching, mentoring;
  • szkolenia odpowiadające potrzebom firmy i jej pracowników;
  • profesjonalny program outplacementowy dedykowany pracownikom planowanym do zwolnienia, który obejmie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia przekwalifikujące lub podnoszące kompetencje zawodowe, wsparcie psychologów, szkolenia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, „szkolenia w miejscu pracy” oraz pośrednictwo pracy.

Wsparcie finansowe udzielone na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i doradztwie jest świadczona w 95% w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wnoszą wkład własny w wysokości  5% wartości wsparcia. W zależności od wartości uzyskanej pomocy, którą otrzyma firma,  będzie on wynosił od  4 do 6,5 tys. zł brutto.

pokl

Serwis isr.parp.gov.pl używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony.